"Var glada, var alltid glada"

Ingen blir lycklig här på jorden innan han bestämmer sig för att inte vara det. Så här går vår väg: smärta - buren på ett kristet sätt! -, Kors; Guds Vilja, Kärlek; lycka här och sedan, för evigt. (Plogfåran, nr. 52)

Servite Domino in laetitia! - Jag kommer att tjäna Herren med glädje! En glädje som kommer att vara följden av min Tro, av mitt Hopp och av min Kärlek ... som måste vara för alltid, eftersom - som aposteln Paulus försäkrar oss - Dominus prope est - Herren är nära. Jag kommer att gå tillsammans med honom, med säkra steg, för Herren är min Fader ..., och med hans hjälp kommer jag att göra hans älskvärda Vilja, även om det känns svårt. (Plogfåran, nr. 53)

Här är ett råd som jag har upprepat ihärdigt: var glada, var alltid glada. Låt dem vara ledsna, som inte anser sig vara Guds barn. (Plogfåran, nr. 54)

Ta emot dagens text via e-post

email