"Maria kärlekens mästarinna"

I förnedringens stund vid Korset står Jungfrun där, vid sin Son, beredd att gå samma öde till mötes. - Låt oss sluta att vara rädda för att uppträda som ansvarsfulla kristna när det inte är bekvämt att göra det i den miljö vi vistas i: Hon kommer att hjälpa oss. (Plogfåran, nr. 977)

Vad vår Frus hopp skiljer sig från vår otålighet! Ofta kräver vi att Gud omedelbart skall återgälda det lilla goda som vi gör. Vi klagar så snart minsta svårighet visar sig. Vi är ofta oförmögna att fortsätta en ansträngning, att hålla hoppet vid liv. Det är för att vi saknar tro: Salig hon som trodde, ty det som Herren har låtit säga henne skall gå i uppfyllelse.

En kärlekens mästarinna. Tänk på den scen i vilken Jesus frambärs i templet. Den gamle Simeon sade till hans mor Maria: ”Detta barn skall bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid - ja, också genom din egen själ skall det gå ett svärd - för att mångas innersta tankar skall komma i dagen”. Marias oändliga kärlek till mänskligheten gör att Kristi ord uppfylls även i henne: Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. (Guds väner, 286-287)