"Maria, Regina pacis"

Maria, ‘Regina pacis’: Du som är fredens drottning för att du trodde att ängelns budskap skulle gå i uppfyllelse, hjälp oss att växa i tron, att vara fasta i hoppet, att fördjupa vår kärlek. För det är vad din Son idag begär av oss, då han visar oss sitt allraheligaste hjärta. (När Kristus går förbi, nr. 170)

Ett uppenbart kännetecken på att någon är en Guds man eller en Guds kvinna är själslig frid: den personen har "frid" och skänker "frid" till människorna i sin omgivning. (Smedjan, nr. 649)

Vi får inte gömma oss bakom skenbart fromma argument för att frånta andra vad som tillkommer dem: Om någon säger: "Jag älskar Gud" men hatar sin broder, då ljuger han. Men även den som är snål gentemot Gud i fråga om den kärlek och vördnad - tillbedjan - som tillkommer Honom som vår Skapare och Fader bedrar sig; och för den som vägrar lyda hans bud med den falska ursäkten att något av dessa inte är förenligt med att tjäna människorna påpekar den helige Johannes uttryckligen följande: Att vi älskar Guds barn ser vi därav att vi älskar Gud och håller hans bud. Ty detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Hans bud är inte tunga. (Guds vänner, nr. 166)

Ta emot dagens text via e-post

email