"Jesus, i ditt namn kommer jag att söka efter människor"

‘Duc in altum’ - Ro ut på djupt vatten! Kasta den pessimism som gör dig feg överbord. ‘Et laxate retia vestra in capturam’ - lägg ut näten där för att fiska. Förstår du inte att du kan säga som Petrus: ‘In nomine tuo laxabo rete’ - Jesus, i ditt namn kommer jag att söka efter människor. (Vägen, nr. 792)

Låt oss följa med Kristus på denna gudomliga fiskfångst. Jesus befinner sig vid Genesarets sjö och folket trängs ivrigt runt Honom för att höra Guds ord. Som idag! Ser ni det inte? De längtar efter att höra Guds budskap, även om de döljer det utåt. Kanske vissa har glömt Kristi lära; andra har - utan egen skuld - aldrig fått lära sig den, och anser religion vara någonting underligt. Men ni skall vara övertygade om en ständigt aktuell sanning. Det kommer alltid en stund då människan inte klarar av mer, då de vanliga förklaringarna inte räcker, då hon inte låter sig nöjas med de falska profeternas lögner. Och även om dessa personer då inte erkänner det, hungrar de efter att stilla sin oro med Herrens lära. (Guds vänner, nr. 260)

Ta emot dagens text via e-post

email