”Kristus lever i sin Kyrka”

Upptänd din tro. Kristus är inte en person i det förgångna, han är inte ett minne som försvinner i historien. Han lever! ‘Jesus Christus heri et hodie, ipse et in saecula’ – säger aposteln Paulus – Jesus Kristus är densamme i går, i dag och i evighet! (Vägen, nr. 584)

Kristus lever i sin Kyrka: Men jag säger er sanningen: det är för ert bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går, skall jag sända honom till er. Detta var Guds plan: genom att dö på korset skulle Jesus ge oss sanningens och livets Ande. Kristus själv finns kvar i sin Kyrka: i hennes sakrament, i hennes liturgi, i hennes lära och i hela hennes verk.
På ett särskilt sätt finns han närvarande mitt ibland oss i sin dagliga självutgivelse i Eukaristin. Därför är den heliga Mässan det kristna livets mittpunkt och rot. I varje Mässa är hela Kristus närvarande, både huvudet och kroppen. Per Ipsum et cum Ipso, et in Ipso.* Kristus är Vägen och Medlaren: i honom har vi allt, utan honom blir vårt liv tomt. I Jesus Kristus och vägledda av honom vågar vi säga – audemus dicerePater noster, Fader vår. Vi vågar kalla himlens och jordens Herre Fader.
Jesus lever och är närvarande i den heliga hostian: detta är garantin för, roten till och fullbordandet av hans närvaro i världen (När Kristus går förbi, nr. 102)


* Genom honom och med honom och i honom.

Ta emot dagens text via e-post

email