Jesus har besegrat döden

Den uppståndne, förhärligade Kristus har avklätt sig allt jordiskt för att vi, hans bröder människorna, skall tänka igenom vad vi måste lösgöra oss från. (Smedjan, nr. 526)

Kristus lever. Det är denna sanning som gör vår tro meningsfull: Jesus, som dog på korset har uppstått och besegrat döden och mörkrets makt, lidandet och ångesten. Var inte förskräckta – med de orden hälsade ängeln kvinnorna som skyndade till graven. Var inte förskräckta. Ni söker efter Jesus från Nasaret, han som blev korsfäst. Han har uppstått, han är inte här.1 Haec est dies quam fecit Dominus, exsultemus et laetemur in ea, detta är dagen som Herren har gjort, låt oss jubla och vara glada!
Påsktiden är en glädjens tid, en glädje som inte begränsas till denna tid under det liturgiska året, utan ständigt fyller den kristnes hjärta, för Kristus lever: han är inte en person i det förgångna, någon som levde en viss tid och sedan gick bort och lämnade oss ett underbart minne och exempel.
Nej: Kristus lever. Jesus är Emmanuel: Gud med oss. Hans uppståndelse avslöjar att Gud inte överger oss. Glömmer en kvinna sitt lilla barn, bryr hon sig inte om den hon själv har fött? Och även om hon skulle glömma, glömmer jag aldrig dig , lovade Herren. Och han höll sitt löfte. Gud finner ännu sin glädje bland människors barn. (När Kristus går förbi, nr. 102)


Ta emot dagens text via e-post

email