”Det är fullbordat”

Beundra jungfru Marias kraftfullhet: vid Korsets fot, i djupaste mänsklig smärta – det finns ingen smärta som hennes – full av styrka. Be henne om sådan styrka, så att även du kan stå vid Korset. (Vägen, 508)

Överst på korset står orsaken till straffet skriven: Jesus från Nasaret, judarnas konung (Joh 19:19). Alla de som går förbi smädar och hånar honom.

– "Han är Israels kung, nu får han stiga ner från korset" (Matt 27:42).

En av rövarna tar honom i försvar:

– "Han har inte gjort något ont" (Luk 23:41)…

Sedan vänder han sig till Jesus med en ödmjuk bön, full av tro:

– "Jesus, tänk på mig, när du kommer med ditt rike" (Luk 23:42).

– "Sannerligen, redan idag skall du vara med mig i paradiset" (Luk 23:43).

Vid korset står hans Moder, Maria, tillsammans med andra heliga kvinnor. Jesus ser på henne, sedan på den lärjunge han älskar och säger till sin Moder:

– "Kvinna, där är din son."

Sedan säger han till lärjungen:

– "Där är din mor" (Joh 19:26-27).

Solen slutar skina och jorden försänks i mörker. Klockan är nästan tre när Jesus utbrister:

– Eli, Eli, lema sabachtani? (vilket betyder: Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig?) (Matt 27:46).

Därefter, medveten om att allt snart kommer att fullbordas, säger han, för att skriftens ord skall gå i uppfyllelse:

– Jag är törstig (Joh 19:28).

Soldaterna dränker en svamp i ättika och efter att ha satt den på en isopstängel för de den till hans mun. Jesus smakar på ättikan och utbrister:

– "Det är fullbordat" (Joh 19:30).

Förlåten i templet brister i två delar och marken skälver när Herren med stark röst ropar:

– "Fader, i dina händer lämnar jag min ande" (Luk 23:46).

Och så ger han upp andan.

Älska offret, som är källan till ett inre liv. Älska korset, som är offeraltaret. Älska smärtan, ända tills du, som Jesus, dricker de sista bittra dropparna ur kalken. (Korsvägen, Station XII)


Ta emot dagens text via e-post

email