"Korset på axlarna, med ett leende”

Ju mer du tillhör Kristus, desto mer nåd kommer du att ha för att vara verkningsfull på jorden och lycklig i himlen. Men du måste bestämma dig för att gå längs hängivenhetens väg: med korset på axlarna, med ett leende på läpparna och med ljus i själen. (Korsvägen, Station II, nr. 3)

Inom dig hör du: - Vad tungt det här oket är som du har tagit på dig frivilligt! … Det är djävulens röst, och bördan … är ditt högmod.

Be Herren om ödmjukhet och även du kommer att få höra Jesu ord: "Iugum enim meum suave est, et onus meum leve" (Matt 11:30), som jag tycker om att fritt översätta så här: Mitt ok är frihet, mitt ok är kärlek, mitt ok är enhet, mitt ok är liv, mitt ok får mig att agera verkningsfullt. (Korsvägen, Station II, nr. 4)

Överallt förnimmer man i sin omgivning ett slags rädsla för korset, för Herrens kors. Det beror på att man har börjat kalla alla obehagliga saker som händer i livet för kors istället för att bära dem som Guds barn, ur ett övernaturligt perspektiv. Man tar till och med bort de kors som våra förfäder placerade ut längs vägarna…!

Genom Kristi lidande upphörde korset att symbolisera straff och blev ett segertecken. Korset är Frälsarens sinnebild: "In quo est salus, vita et resurrectio nostra", i det finns vår frälsning, vårt liv och vår uppståndelse. (Korsvägen, Station II, nr. 5)

Ta emot dagens text via e-post

email