"Hur många handelsidkare har väl inte blivit helgon?"

Du får mycket hjälp - säger du till mig - av den här tanken: hur många handelsidkare har väl inte blivit helgon sedan de första kristnas tid? Och du vill bevisa att det är möjligt även nu ... - Herren kommer inte att överge dig i din uppgift. (Plogfåra, nr. 490)

Opus Deis enda syfte har alltid varit att se till att det alltid finns män och kvinnor av alla folkslag och med olika social bakgrund som mitt i världen strävar efter att älska och tjäna Gud och människor i och genom sitt vanliga arbete. (...)

Om man vill ha något att jämföra med för att förstå Opus Dei kan man tänka på de första kristna. De tog sin kristna kallelse på allvar och strävade uppriktigt efter att uppnå den helighet som de blivit kallade till genom dopet, denna enkla och samtidigt upphöjda verklighet. Utåt sett var det inget som skilde dem från övriga medborgare. På samma sätt är Opus Deis medlemmar vanliga människor. De arbetar som alla andra och lever mitt i världen precis vem som helst. De är kristna medborgare som helt och fullt vill motsvara trons krav. (Samtal med Josemaría Escrivá, nr. 10 och 24)

Ta emot dagens text via e-post

email