"Hon öppnar vägen till himmelriket för oss"

Gör din kärlek till Jungfru Maria mer levande, mer övernaturlig. Vänd dig inte till Maria bara för att be om saker. Vänd dig till henne även för att ge! För att ge henne tillgivenhet; för att ge henne kärlek till hennes gudomlige Son; för att visa henne din tillgivenhet i handling genom att tjäna dina medmänniskor, som också är hennes barn. (Smedjan, nr. 137)

Låt oss återgå till våra vardagliga erfarenheter av umgänget med våra jordiska mödrar. Vad önskar de framför allt av sina barn, som är kött av deras kött och blod av deras blod? Deras största önskan är att ha dem nära sig. När barnen växer och det inte längre är möjligt för dem att befinna sig vid moderns sida, väntar modern otåligt på nyheter från dem och berörs djupt av allt som händer dem: från lätta sjukdomar till de viktigaste händelser som inträffar.

Inse, att för vår moder den heliga Maria kommer vi aldrig att upphöra att vara små, för det är hon som öppnar vägen till himmelriket för oss, det rike som endast skall ges till dem som är som barn. Vi får aldrig avlägsna oss från vår Fru. Hur skall vi ära henne? Genom att umgås och tala med henne, visa henne vår kärlek genom att i vårt hjärta betrakta episoder ur hennes jordeliv, genom att berätta för henne om vår kamp, om våra framgångar och om våra misslyckanden. (Guds vänner, nr. 289-290)