"Guds rike har nått ert hjärta"

Varför försöker du inte att sätta hela ditt liv i Guds tjänst: arbete och vila, tårar och glädjeämnen? Du kan … och du bör! (Smedjan, nr. 679)

Fall inte offer för den karaktärssjukdom som yttrar sig i obeslutsamhet, lättsinne i tal och handling, tanklöshet … kort sagt, ytligheten.

Glöm inte att det är ytligheten som gör din dagliga verksamhet så tom (så "fylld av tomhet") att du kommer att bli en livlös och värdelös trasdocka om du inte tar dig i kragen i tid. Inte i morgon: Nu! (Vägen, nr. 17)

Detta är din uppgift som kristen medborgare: att bidra till att Kristi kärlek och frihet genomsyrar alla det moderna livets företeelser. Kulturen och ekonomin, arbetet och vilan, familjelivet och samhällslivet. (Vägen, nr. 302)

På samma sätt som Kristus vandrade omkring och gjorde gott längs Palestinas vägar, bör även ni utföra en väldig sådd av frid längs era mänskliga vägar i familjen, det civila samhället, i era vardagliga yrkesrelationer, i kulturlivet och på fritiden. Det kommer att vara det bästa beviset på att Guds rike har nått ert hjärta: Vi vet att vi har gått över från döden till livet – skriver aposteln Johannes – ty vi älskar våra bröder. (När Kristus går förbi, nr. 166)