"Gud rycker inte upp dig ur din miljö"

Gud rycker inte upp dig ur din miljö, tar dig inte ut ur världen, från din ställning, från dina mänskliga ädla ambitioner eller från ditt yrkesarbete … men just där vill han att du skall vara helig! (Smedjan, nr. 362)

Ni måste vara övertygade om att yrkeskallet är en väsentlig, oskiljaktig del av vårt liv som kristna. Herren vill att ni skall vara heliga på den plats där ni befinner er, i det yrke som ni har valt, av vilka skäl ni än har gjort det. Jag tycker att alla yrken är goda och ädla - så länge som de inte strider mot Guds lag - och att de kan föras upp till det övernaturliga planet, det vill säga att de kan ledas in i den ström av kärlek som kännetecknar ett Guds barns liv. (...)

Vi får inte begå misstaget att tro att apostolat inte är mer än att visa upp att man utför vissa fromhetsövningar. Du och jag är kristna men vi är även - samtidigt och i en oskiljaktig enhet - medborgare och arbetare som har vissa tydliga plikter som vi måste uppfylla exemplariskt om vi verkligen vill helga oss. Det är Jesus Kristus som manar oss: Ni är världens ljus. (Guds vänner, nr. 60-61)


Ta emot dagens text via e-post

email