"Ge aldrig efter för rädsla eller slentrian"

Du genomgår en kritisk period: en viss oklar fruktan; svårigheter med att lägga upp dagsschemat. Arbetet är förkrossande, för dygnets tjugofyra timmar räcker inte till för att du skall göra allt som du måste ... - Har du försökt att följa aposteln Paulus råd: ”Låt allt ske värdigt och med ordning”?, det vill säga i Guds närvaro, med honom, och genom honom och endast för honom. (Plogfåra, nr. 512)

Nu kanske du vill fråga mig: Hur skall jag göra för att alltid handla i denna anda, som får mig att perfekt avsluta mina arbetsuppgifter? Svaret är inte mitt, utan den helige Paulus: Håll er vakna, stå fasta i tron, var manliga och starka. Gör allting i kärlek. Gör allt av kärlek och frivilligt; ge aldrig efter för rädsla eller slentrian: tjäna Gud vår Fader.

Jag tycker mycket om att upprepa - för jag har ofta erfarit det själv - de här verserna, som inte har något större konstnärligt värde men som är mycket uttrycksfulla: I mitt liv är kärlek allt/och att älska i rikt mått/har jag lärt mig mer än andra/genom att jag lida fått./Ty rätt älska kan den blott/som längs smärtans väg fått vandra. (*) Ägna dig åt dina yrkesplikter av kärlek; slutför allting av kärlek, måste jag upprepa, så kommer du att märka vilka underverk ditt arbete åstadkommer - välsmakande frukter, evighetens utsäde! - just för att du älskar, även om du känner den bittra smaken av oförståelse, orättvisa, otacksamhet och till och med av det som mänskligt sett är misslyckanden.

Det händer emellertid att vissa människor - de är goda, eller snarare godmodiga - i ord hävdar att de strävar efter att sprida vår tros vackra ideal, men i praktiken nöjer sig med att uppträda ytligt och försumligt i sitt yrkesliv: de agerar som hönshjärnor. Om vi stöter på sådana munväderskristna måste vi hjälpa dem med kärlek och tydlighet, och om det är nödvändigt med hjälp av det evangeliska hjälpmedel som kallas broderlig tillrättavisning: om någon ändå skulle ertappas med en överträdelse, skall ni som är andliga människor visa honom till rätta, men gör det med ödmjukhet, och se till att du inte själv blir frestad. Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. (Guds vänner, nr. 68-69)
(*) Mi vida es toda de amor/y, si en amor estoy ducho/es por fuerza del dolor,/que no hay amante mejor/que aquel que ha sufrido mucho.

Ta emot dagens text via e-post

email