"Ett hjärta och en själ"

Som ett Guds barn och med hans nåd, måste du vara en stark man eller kvinna, som har önskningar och genomför dem. Vi är inte plantor i ett växthus. Vi lever mitt i världen, och måste kunna stå ut med alla slags vindar, med värme och kyla, regn och storm …, men ständigt trogna Gud och hans Kyrka. (Smedjan, nr. 792)

Kyrkans arbete, varje dag, är som en stor väv som vi erbjuder Herren, för alla vi döpta utgör Kyrkan.

Om vi – trogna och hängivna – uppfyller våra plikter kommer väven att bli vacker och felfri. Men om någon lämnar en tråd hängande lös här och en annan där, och någon annan på avigsidan …, kommer vi inte att ha en vacker gobeläng, utan en trasa full av revor. (Smedjan, nr. 640)

Be Gud om att alla i den heliga Kyrkan, vår moder, på samma sätt som de första kristna, blir ett hjärta, för att Skriftens ord verkligen må gå i uppfyllelse ända till tidens slut: multitudinis autem credentium erat cor unum et anima una – alla de många som kommit till tro var ett hjärta och en själ.

Jag säger det till dig mycket allvarligt: må denna heliga enhet inte skadas genom dig. Betrakta detta i din bön. (Smedjan, nr. 632)

Uppoffra din bön, din gottgörelse och dina handlingar i syftet: ut sint unum! – att alla vi kristna har en och samma vilja, ett och samma hjärta, en och samma anda: så att omnes cum Petro ad Jesum per Mariam! – alla, i förening med påven, går till Jesus genom Maria. (Smedjan, nr. 647)

Ta emot dagens text via e-post

email