"Det är angeläget att kristna samhället"

Mästaren vill att du – som är djupt engagerad i denna värld som vi är satta att leva i och i alla människornas verksamheter – skall vara salt och ljus (jfr Matt 5:13, 14): ljus som lyser upp människornas hjärtan och sinnen, salt som ger smak och skyddar från förruttnelse. Så, om du saknar apostolisk iver kommer du att bli intetsägande och till ingen nytta¸ du kommer att svika andra människor och ditt liv blir absurt. (Smedjan, nr. 22)

Herren har inte skapat oss för att bygga en stad som består här, för denna värld är vägen till nästa, som är en boning utan sorger. Likväl skall vi som är Guds barn inte vända oss bort från de jordiska verksamheter som Gud har insatt oss i för att helga dem, för att impregnera dem med vår heliga tro, den enda som för med sig verklig frid och äkta glädje till människorna och alla olika miljöer. Detta har jag konstant predikat sedan 1928: det är angeläget att kristna samhället, att föra ett övernaturligt perspektiv till alla samhällsgrupper, så att vi alla anstränger oss för att föra upp vardagens göromål, det egna yrket, till nådens ordning. Därigenom kommer alla mänskliga verksamheter att upplysas av ett nytt hopp, som går bortom tiden och det världsligas förgänglighet. (Guds vänner, nr. 210)

Ta emot dagens text via e-post

email