"De som är fullkomliga bara finns i himlen"

Du säger att han är full av brister! Bra ... Men förutom att de som är fullkomliga bara finns i himlen, släpar även du på dina brister och ändå står de ut med dig, och inte nog med det, de uppskattar dig: för de tycker om dig med den kärlek som Jesus Kristus hyste för de sina, som bar på en nog så rejäl last av elände! - Lär dig av det! (Plogfåran, nr. 758)

Du klagar på att han inte visar förståelse ... - Jag är säker på att han gör vad som är möjligt för att förstå dig. Men du, när anstränger du dig lite för att förstå honom? (Plogfåran, nr. 759)

Okej, jag håller med. Den där personen har uppfört sig illa, hans uppförande är klandervärt och ovärdigt. Han visar sig inte besitta några goda egenskaper.

- Mänskligt sett förtjänar han bara förakt!, tillade du.

- Jag vidhåller att jag förstår dig, men jag håller inte med om ditt sista påstående. Det där småaktiga livet är heligt: Kristus har dött för att återlösa det! Om han inte föraktade det, hur kan du då våga göra det? (Plogfåran, nr. 760)

Livet, som i sig är snävt och osäkert, blir verkligen svårt ibland. Men det kommer att bidra till att göra dig mer övernaturlig, till att du kommer att se Guds hand, och då kommer du att bli mer mänsklig och förstående gentemot din omgivning. (Plogfåran, nr. 762)