"Att ägna sig åt andra och att glömma sig själv"

De verkliga hinder som skiljer dig från Kristus — högmod, sinnlighet … — måste övervinnas med bön och botgöring. Att be och att göra bot innebär även att ägna sig åt andra och att glömma sig själv. Om du lever så, kommer du att se hur de flesta av dina bekymmer försvinner. (Korsvägen, Station X, nr. 4)

Du talar och ingen lyssnar på dig. Och om folk lyssnar, så förstår de dig inte. Du är missförstådd! … Må så vara. Men för att ditt kors skall vara en tydlig bild av Kristi kors, måste du nu arbeta just så, utan att någon bryr sig om dig. Andra kommer att förstå dig. (Korsvägen, Station III, nr. 4)

Hur många människor är det inte som på grund av högmod eller fantasier ger sig ut på en vandring till ett annat Golgata än Kristi Golgata!
Det kors du måste bära är ett gudomligt kors. Få inte för dig att vilja bära något mänskligt kors. Om du någon gång faller i den fällan, så ta dig genast ur den. Det räcker med att du tänker på att han led oändligt mycket mer, av kärlek till oss. (Korsvägen, Station III, nr. 5)

Hur mycket du än älskar, kommer du aldrig att älska tillräckligt.
Ett människohjärta har en oanad utvidgningskoefficient. När det älskar, utvidgas det i ett crescendo av tillgivenhet som övervinner alla hinder.
Om du älskar Herren, kommer det inte att finnas någon enda varelse som det inte finns plats för i ditt hjärta. (Korsvägen, Station VIII, nr. 5)

Ta emot dagens text via e-post

email