"Alla tiders största revolution"

Om vi kristna verkligen levde i överensstämmelse med vår tro, skulle det leda till alla tiders största revolution ... Hur effektiv medåterlösningen blir beror även på var och en av oss! - Tänk på det. (Plogfåran, nr. 945)

Du kommer att känna dig fullt ansvarig när du förstår att du bara har skyldigheter gentemot Gud. Det är han som ser till att tillerkänna dig rättighet (Plogfåran, nr. 946)

En tanke som kommer att hjälpa dig i svåra stunder: Ju mer min trohet ökar, desto bättre kommer jag att kunna bidra till att andra växer i samma dygd. - Och det är ju så tilldragande att känna varandras stöd! (Plogfåran, nr. 948)

Du löper stor risk för att nöja dig med att leva - eller med att tro att du måste leva - som en "duktig pojke", som bor i ett välordnat hus utan problem och som inte känner till någonting annat än lycka.
Det är en karikatyr av hemmet i Nasaret. Eftersom Kristus förde med sig lycka och ordning, gick han ut för att sprida dessa skatter till män och kvinnor i alla tider. (Plogfåran, nr. 952)

Ta emot dagens text via e-post

email