Antal artiklar: 5

Tre novenor till Tomás Alvira och Paquita Domínguez

Förlovningstid bör vara ett tillfälle att fördjupa tillgivenhet och ömsesidig kunskap, en period som genomsyras av en anda av hängivenhet, förståelse, respekt och finkänslighet. Paret Alvira är än idag ett exempel på uthållighet i tro och kärlek.

Bönhörelser

”Äktenskapet är ett förstklassigt medel för evangelisation”, säger kardinal Rouco Varela.

Kardinalen, ärkebiskopen av Madrid, ledde den 20 september den avslutande stiftsfasen för processen av helgonförklaringen av makarna Tomás och Paquita Alvira, som båda var medlemmar i Opus Dei.

Nyheter om processen

Äkta makar på väg att bli saligförklarade

I början på 2009 öppnades saligförklaringsprocessen för Tomas och Paquita Alvira. De tillhör de första gifta medlemmarna inom Opus Dei. Deras dotter Maria Isabel – ett av parets åtta barn – svarar på frågor om sina föräldrar.

Dokumentation

Saligförklaringsprocess påbörjad för ett äkta par i Opus Dei

19 februari öppnade ärkebiskopen av Madrid saligförklaringsprocessen för Paquita Dominguez och Tomas Alvira, ett äkta par, som fick åtta barn.

Nyheter om processen

Saligförklaringsprocess påbörjad för ett äkta par Alvira

I närvaro av det äkta parets åtta barn sa kardinal Ruoco, att ”vittnesbördet från kristna familjer är extremt viktigt” och talade om paret Alvira som ”ett exempel från 1900-talet på nödvändigheten av att förkunna och vittna om familjens evangelisering.”

Dokumentation