”Äktenskapet är ett förstklassigt medel för evangelisation”, säger kardinal Rouco Varela.

Kardinalen, ärkebiskopen av Madrid, ledde den 20 september den avslutande stiftsfasen för processen av helgonförklaringen av makarna Tomás och Paquita Alvira, som båda var medlemmar i Opus Dei.

I närvaro av de åtta levande barnen till Tomás och Paquita Alvira, såväl som av talrika andra personer i kryptan i den påvliga basilikan San Miguel i Madrid, erinrade kardinal Rouco Varela om att ”det föredöme som detta par ger är ett första klassens medel för evangelisation hos de unga generationerna”.

Kardinalen påminde om att ”man befinner sig inför ett exempel på kallelse till helighet såsom Andra Vatikankonciliet har utformat det, när det till alla döpta talar om den universella kallelsen, en väg som den helige Josemaría Escrivá har gjort känd sedan 1928”.

”Vårt hem flödade över av kärlek, därför att de gav sig helt åt oss.”

För kardinalen och ärkebiskopen av Madrid bekräftar denna helgonförklaring att, som Benedikt XVI säger, helighet varken betyder att göra underliga eller uppseendeväckande saker eller att dessa personer skulle vara fläckfria. I gengäld förutsätter detta en säker kamp för att förena sig med Gud i vardagen och att vara angelägen om att hjälpa andra”. Kardinalen visade sin glädje över att se att ett växande antal helgonförklaringar av lekmän, och han underströk att Kyrkan önskar föreslå modeller för helighet bland personer som helt levt i sin äktenskapliga kallelse.”

I dag är det en fest för många kristna i hela världen, och ännu mer för de många personer av olika ställning och stånd som vänder sig till Guds tjänare Tomás och Paquitas förbön och som blivit bönhörda av Gud genom deras förbön, som många berättelser under loppet av dessa år vittnar. Fader José Carlos Martin, processens postulator, riktade dessa ord till de hundratals personer som var närvarande vid den ceremoni som avslutade stiftets process av helgonförklaringen av makarna Alvira.

'I dag är det en fest för många kristna i hela världen, och ännu mer för de många personer av olika ställning och stånd som vänder sig till Guds tjänare Tomás och Paquitas förbön.'

För närvarande är det flera processer om helgonförklaring som utreds i olika stift tack vare Johannes Paulus II.

"För närvarande är det flera processer om helgonförklaring som utreds i olika stift tack vare Johannes Paulus II."

”Vårt hem flödade över av kärlek, därför att de gav sig helt åt oss och så lärde de oss att göra samma sak oss syskon emellan” sade Pilar Alvira, fjärde barnet i familjen.

Trogna Opus Deis anda förmedlade de till sina nio barn och flera andra personer ett exempel på kristet liv, tack vare ett liv i djup fromhet och därför att de ansträngde sig att leva dygderna och att göra sitt hem till ett ljust och glatt hem, som den helige Josemaría tyckte om att säga.

En bild av Tomás och Paquita under förlovningstiden. De lärde känna varandra 1926 under en studieresa till Barcelona.

Det finns foton från ceremonin.

1971 åkte de till Rom och kunde träffa S:t Josemaría, gammal vän till Tomas sedan de lärde känna varandra den 1 september 1937.
Paret Alvira längtade efter att lära känna olika platser. Här är de på besök i San Sebastian.