Antal artiklar: 1

Tre novenor till Tomás Alvira och Paquita Domínguez

Förlovningstid bör vara ett tillfälle att fördjupa tillgivenhet och ömsesidig kunskap, en period som genomsyras av en anda av hängivenhet, förståelse, respekt och finkänslighet. Paret Alvira är än idag ett exempel på uthållighet i tro och kärlek.

Bönhörelser