Saligförklaringsprocess påbörjad för ett äkta par Alvira

I närvaro av det äkta parets åtta barn sa kardinal Ruoco, att ”vittnesbördet från kristna familjer är extremt viktigt” och talade om paret Alvira som ”ett exempel från 1900-talet på nödvändigheten av att förkunna och vittna om familjens evangelisering.”