Var kan man få veta mer om Opus Dei och dess verksamhet i Sverige?

Verksamheter för män anordnas av Lärkstadens Studiecentrum (Tyrgatan 2, 114 27 Stockholm, tel. 08-20 42 50). Ungdomsföreningen Klubb Bierkan har sina lokaler på samma adress. För kvinnor finns det f.n. tre centra: Norrholm-Akademin (Valhallavägen 120, 144 41 Stockholm, tel. 08-667 44 33); Ateneum (Valhallavägen 68, 114 27 Stockholm, tel. 08-411 43 44), som vänder sig till ungdomar; Utbildningscentrum Trädlärkan (Friggagatan 10, 114 27 Stockholm, tel. 08-21 68 85). Regionalvikarien för Opus Dei i Sverige har tel. 08-676 02 20.