Trons under

Den vanliga försynen är ett ständigt mirakel, men … Han kommer att använda sig av extraordinära medel när de behövs.

Opus Dei - Trons under

Utöver sin rikliga och verkningsfulla nåd, har Herren givit dig huvudet, händerna och de intellektuella förmågorna för att du skall få dina talenter att bära frukt.

Gud vill göra ständiga underverk – uppväcka döda, ge döva hörseln, ge blinda synen, ge lama förmågan att gå … – genom ditt helgade yrkesarbete, som omvandlas till ett brännoffer som behagar Gud och är fruktbart för människorna.

Smedjan 984

Vi saknar tro. Den dag vi lever denna dygd – med förtröstan på Gud och hans moder – kommer vi att vara modiga och lojala. Gud, som är den Gud han alltid varit, kommer att göra under genom oss.

Ge mig, o Jesus, denna tro som jag verkligen önskar! Min moder och Fru, heliga Maria, få mig att tro!

Smedjan 235

Den vanliga försynen är ett ständigt mirakel, men … Han kommer att använda sig av extraordinära medel när de behövs.

Smedjan 658

Jag är inte "mirakelsjuk". Jag sade till dig att undren i Evangelierna räcker mer än väl för att kraftfullt styrka min tro. Men jag tycker synd om kristna - även fromma, "apostoliska!" sådana - som småler när de hör talas om utomordentliga vägar, om övernaturliga händelser. Jag skulle vilja säga till dem: Ja, även nuförtiden sker under. Vi skulle också utföra mirakel om vi hade tro!

Vägen 583