S:ta Maria från Magdala

Den 10 juni 2016 fastställde påven Franciskus genom ett dekret, att S:ta Maria från Magdalas minnesdag som firas den 22 juli, blir upphöjt till en festdag. Vi erbjuder några texter av Helige Josemaría för att meditera och betrakta.

Jesus visar sig för Maria från Magdala efter sin uppståndelse. Alexander Andreyevich Ivanov

Den 10 juni 2016 fastställde påven Franciskus genom ett dekret, att S:ta Maria från Magdalas minnesdag som firas den 22 juli, blir upphöjt till en festdag.

Mässan och tidegärden firas med de vanliga texterna men mässans firande kommer att ha en egen prefation med titeln "de apostolorum apostola" (apostlarnas apostel).

Beslutet att upphöja firandet av S:ta Maria från Magdala till en festdag, kommer att tjäna till att ”reflektera djupare på kvinnors värdighet, den nya evangeliseringen och storheten i den gudomliga barmhärtighetens mysterium”, förklarade ärkebiskop Arthur Roche, sekreterare för kongregationen för gudstjänstliv och sakramentsförvaltning.

Var djärv: säg till honom att du är tokigare i honom än Maria från Magdala, mer än Teresa av Avila och Teresa av Lisieux ... att du är ännu mera hänförd än Augustinus, Dominikus och Franciskus, mer än Ignatius och Franciskus Xavier

Evangelium enligt Johannes 20, 11–18

Men Maria stod och grät utanför graven. Gråtande lutade hon sig in och fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat, en vid huvudet och en vid fötterna. Och de sade till henne: ”Varför gråter du, kvinna?” Hon svarade: ”De har flyttat bort min herre, och jag vet inte var de har lagt honom.” När hon hade sagt det vände hon sig om och såg Jesus stå där, men hon förstod inte att det var han. Jesus sade till henne: ”Varför gråter du, kvinna? Vem letar du efter?” Hon trodde att det var trädgårdsvakten och svarade: ”Om det är du som har burit bort honom, herre, så säg mig var du har lagt honom, så att jag kan hämta honom.” Jesus sade till henne: ”Maria.” Hon vände sig om och sade till honom: ”Rabbouni!” (det är hebreiska och betyder mästare). Jesus sade: ”Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder och säg dem att jag stiger upp till min fader och er fader, min Gud och er Gud.” Maria från Magdala gick då till lärjungarna och talade om för dem att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne.

Här erbjuder vi texter av Helige Josemaría som man kan meditera över.

Texter av Helige Josemaría

Vad rätt den där prästen resonerade när han predikade så här: ”Jesus har förlåtit mig alla mina många synder — en sådan generositet! — trots min otacksamhet. Och om Maria från Magdala blev förlåten många synder, för att hon älskade mycket, så har han förlåtit mig ännu mer, och vilken stor kärleksskuld har jag då inte!”

Jesus, jag vill älska dig bortom allt förnuft, heroiskt! Herre, med din nåd kommer jag inte att överge dig, även om jag måste dö för dig.

Smedjan 210

För Jesus från Nasaret, Judarnas konung, har segertronen förberetts. Du och jag ser honom inte vrida sig när han blir fastspikad. Medan han lider så mycket som det är möjligt att lida, sträcker han ut sina armar likt en evig Präst.

Soldaterna tar hans heliga kläder och delar upp dem i fyra delar. – För att inte skära sönder tunikan kastar de lott om vems den skall bli. – Ännu en gång uppfylls Skriftens ord: De delade upp mina kläder mellan sig och kastade lott om min klädnad (Joh 19:23 och 19:24).

Nu är han upphöjd ... – Bredvid sin son, vid korsets fot, står den heliga Maria ... och Maria, Klopas hustru, och Maria från Magdala. Och Johannes, lärjungen som han älskade. Ecce mater tua! – Där är din moder! Han ger oss sin moder till att vara vår moder.

Innan dess ger de honom vin blandat med galla, och när han hade smakat på det drack han det inte (Matt 27:34).

Nu törstar han ... efter kärlek, efter själar.

Consummatum est. – Allt är fullbordat (Joh 19:30).

Dumma barn, titta! Allt detta ..., allt detta har han lidit för dig ... och för mig. Och du gråter inte?

Rosenkransen, Femte smärtorika mysterium.

När sabbaten var över köpte Maria från Magdala och Maria, Jakobs moder, och Salome välluktande kryddor för att gå och smörja Jesu döda kropp. - Tidigt på morgonen nästa dag kommer de till graven vid soluppgången (Mk 16:1-2). När de går in blir de bestörta över att inte finna Herrens kropp. - En ung man i vita kläder säger till dem: Var inte rädda. Jag vet att ni söker Jesus från Nasaret: Non est hic, surrexit enim sicut dixit - han är inte här, han har uppstått, så som han sade (Matt 28:5).

Han har uppstått! Jesus har uppstått. Han är inte i graven. - Livet har övervunnit döden.

Han visade sig för sin allraheligaste moder. - Han visade sig för Maria från Magdala som är tokig av kärlek. - Och för Petrus och för de övriga apostlarna. - Och för dig och för mig, som är hans lärjungar och ännu mera förälskade i honom än Maria Magdalena: vilka saker säger vi inte till honom!

Må vi aldrig dö genom synden, må vår andliga uppståndelse bli evig. - innan dekaden är över har du kysst såren i hans fötter ... och jag, som är djärvare - eftersom jag är mer av ett barn - har tryckt mina läppar mot såret i hans sida.

Rosenkransen, Första ärorika mysterium.

Be inte Jesus om förlåtelse bara för dina egna skulder, älska honom inte bara med ditt eget hjärta ... Gottgör honom för alla gånger han har förolämpats, förolämpas och kommer att förolämpas ... älska honom med styrkan i alla de hjärtan som slagit i brösten på de personer som har älskat honom mest.

Var djärv: säg till honom att du är tokigare i honom än Maria från Magdala, mer än Teresa av Avila och Teresa av Lisieux ... att du är ännu mera hänförd än Augustinus, Dominikus och Franciskus, mer än Ignatius och Franciskus Xavier.

Vägen 402

”Därefter” – läser vi i åttonde kapitlet i Lukasevangeliet – ”vandrade han från stad till stad och från by till by och förkunnade budskapet om Guds rike.

Med honom följde de tolv och några kvinnor som hade blivit botade från onda andar och sjukdomar: Maria, hon från Magdala, som sju demoner hade farit ut ur, Johanna, hustru till Herodes förvaltare Kusas, Susanna och många andra, som alla hjälpte dem med sina tillgångar”.

Jag skriver av. Och, om någon kvinna läser vad jag skriver, ber jag Gud att hon må fyllas av helig avund som får henne att handla.

Vägen 981