Pressmeddelande den 2 november 2015: ”Förvåning och smärta”

Pressmeddelande från Opus Deis informationskontor angående gripandet av Msgr. Lucio Angel Vallejo Balda.

Flera medier har bett informationskontoret i Rom om en kommentar angående nyheten att Msgr. Lucio Angel Vallejo Balda har gripits. Vi är förvånade och känner smärta inför dessa nyheter.

Opus Dei har ingen information om själva fallet. Om anklagelsen visar sig vara sann, skulle det vara synnerligen smärtsamt för den skada som i så fall gjorts kyrkan.

Msgr. Vallejo tillhör Det heliga Korsets prästsällskap, ett prästsällskap som är bundet till Opus Dei i sitt väsen. Det har inga rättigheter att ingripa i den pastorala tjänst eller de arbeten som prästerna utför i sina stift eller i den Heliga stolen. Sällskapets uppgift är att hjälpa sina medlemmar på det andliga planet.

Msgr. Vallejo kallades av den Heliga stolen att arbeta där, i överensstämmelse med sin biskop (Astorgas stift i Spanien). Prelaturen Opus Dei hade ingen inblandning i och visste heller inte om denna utnämning innan den offentliggjordes: Msgr. Vallejos överordnade finns i den Heliga stolen och i det stift där han är inkardinerade (Astorga).

Prelaturen Opus Deis informationskontor i Skandinavien