Prästkurs i Surahammar

Mellan den 26 mars och den 1 april har den tredje prästkursen i Surahammar ägt rum. 10 präster från länder kring Östersjön har deltagit i en konferens kring pastorala och teologiska frågor.

Opus Dei - Prästkurs i Surahammar

Deltagarna kom från Polen, Litauen, Lettland, Estland, Ryssland, Finland och Sverige. Den gemensamma nämnaren var dels den geografiska närheten och därför liknande pastorala utmaningar, dels att alla deltagares huvudsakliga arbetsområde är Opus Deis pastorala arbete.

Kursen har varit ett tillfälle till fördjupning i det andliga livet men också till utbyte av erfarenheter. Den teologiska delen täckte patristiken och i den pastorala delen arbetade deltagarna med aktuella moralfrågor utifrån olika fall.

Den apostoliske nuntien, hans excellens Ärkebiskop Henryk Jozef Nowacki, besökte kursdeltagarna och samtalade med dem under informella omständigheter. Nuntien utryckte sin glädje att träffa så många präster från olika länder och påminde dem om styrkan i enheten. Han påpekade att en kurs som denna är ett tillfälle att förstärka enheten och uppmuntrade prästerna att fortsätta med evangeliseringen. Han betonade att det andliga livet är grunden för detta arbete. Med utgångspunkt i olika anekdoter om sitt liv illustrerade han hur detta arbete kan skifta beroende på omständigheterna, men alltid har som mål att leda människor till Gud. Han påminde även om påvens uppmuntran om att vara glada apostlar.