Jesus Kristus besegrade döden

På Alla Själars dag uppmanar Kyrkan alla kristna att be för de avlidna. Vi presenterar några texter av den helige Josemaría om den kristna synen på döden.

Tack, käre Jesus, för att du har velat bli fullkomlig Människa, med ett älskvärt Hjärta som älskar, som älskar intill döden och som lider; som fylls med glädje och smärta; som fylls av entusiasm inför människans vägar och visar oss den väg som leder till Himlen; som heroiskt underkastar sig plikten och leds av barmhärtigheten; som vakar över fattiga och över rika; som tar hand om syndare och rättfärdiga ...

Tack, käre Jesus, och ge oss ett hjärta som troget återspeglar ditt!

Plogfåran, 813

Om du är en apostel, så kommer döden att vara en god vän som underlättar din väg.

Vägen, 735

Jesus, som gjorde sig till ett barn, tänk på det, besegrade döden. Genom att tillintetgöra sig, genom enkelhet och lydnad: genom att gudomliggöra sina skapade varelsers vanliga och enkla liv, segrade Guds son.

Det är Kristus som går förbi, 21:6

Och när döden kommer, och den kommer obevekligen, kommer vi att invänta den med jubel, så som jag har sett att många heliga personer kunnat invänta den, mitt i sitt vardagsliv. Med glädje: för om vi har försökt efterlikna Kristus i att göra gott – i att lyda och bära Korset, trots vårt elände – kommer vi att uppstå som Kristus: surrexit Dominus vere!, han har i sanning uppstått.

Det är Kristus som går förbi, 21:5

De "andra" blir som förlamade av döden och förskräcks av den. Oss ger döden – Livet – mod och framåtanda.

För dem är döden slutet: för oss början.

Vägen, 738

När du tänker på döden, så var inte rädd, trots dina synder ... Han vet nämligen redan att du älskar Honom ... och vilket virke du är gjord av.

Om du söker Honom kommer Han att ta emot dig som fadern tog emot den förlorade sonen: men du måste söka Honom!

Plogfåran, 880

Du tröstade dig med att man skall ägna livet åt att ge sig själv, åt att förbrännas i Guds tjänst. Då, om vi ger oss själva helt och hållet åt honom, kommer döden som en befrielse, som ger oss Livet i besittning.

Plogfåran, 883