Glädjande men inte överraskande!

Opus Deis regionalvikarie kommenterar utnämningen av biskop Anders till kardinal. Med tanke på biskopens personliga egenskaper och påvens förkärlek för periferierna kommer det glädjande beskedet inte som en överraskning.

Det har varit en stor glädje för oss katoliker i Sverige, och således för oss Opus Dei-medlemmar att ta emot nyheten att biskop Anders blir kardinal. Att det skulle hända just nu var inte väntat, men det faktum att påven utnämner biskop Anders till kardinal är inte överraskande, när man tänker på biskopens personliga egenskaper och på påvens förkärlek för "periferierna": Sverige befinner sig geografiskt sett i den nordiska periferin, och så gör även den katolska kyrkan, eftersom katoliker utgör en så liten minoritet i landet. Detta blir en stark uppmuntran för oss att vittna om vår tro. Vi hoppas även att det kommer att gynna de ekumeniska kontakterna.

Msgr Andrés Bernar,

regionalviarie för Opus Dei i Sverige