Antal artiklar: 2

Vad är en Karism?

I Katolska kyrkans katekes, i det avsnitt där trosbekännelsen utvecklas, i artikel 9 "Jag tror på den katolska kyrkan", förklaras vad en karisma är i nummer 799, 800 och 801.

Aktuellt

"Fridens och glädjens såningsmän": Opus Deis karisma med den helige Josemarías ord

I den här korta videon samlar vi några drag i Opus Deis karisma som förklaras av den helige Josemaría: att göra allt av kärlek, att ha förståelse för alla, att be för kyrkan och påven, att dela samma kallelse, att vara en familj, att efterlikna Jesus Kristus, att vara den heliga treenighetens tempel på gatan, att helga arbetet.

Be med den helige Josemaría