Fakta om prelaturen Opus Dei

En kortfattad dossier om Opus Deis anda, organisation, historia och diverse fakta. Häften kan ladas ner i PDF-format.

Ladda ner Fakta om prelaturen Opus Dei i pdf format

Häften Fakta om Opus Dei publiceras med syftet att underlätta journalisters och andra yrkesarbetares informationssökande. Den utgör en schematisk sammanfattning av Prelaturen Opus Deis väsen, historia och organisation. Den försöker inte att på ett uttömmande sätt visa hur prelaturens medlemmar lever: detta är en rik och varierad verklighet som inte går att beskriva i några få sidor.

Innehållet i dokumentet

1. En allmän beskrivning av prelaturen Opus Dei

2. Prelaturens medlemmar

3. Det heliga Korsets prästsällskap

4. Opus Deis medarbetare

5. Apostoliska inrättningar

6. Prelaturen Opus Deis organisation

7. Litteratur

BEAT MÜLLER (Schweiz, 1954)

Studerade germanistik och historia vid Zürich universitet och erhöll en doktorsgrad i lingvistik. Efter att ha arbetat som redaktör för en tidning i det tyskspråkiga Schweiz utbredde han sin utbildning med studier i filosofi och teologi i Rom. Han prästvigdes 1989.

Beat Müller//Opus Deis informationskontor i Skandinavien