Att sköta de små sakerna

”Gör allt av Kärlek. Om ni gör det så finns inga små saker: allt blir stort. Ståndaktighet i små saker av Kärlek är heroism”. (Vägen, 813)

Opus Dei - Att sköta de små sakerna

För att du var in pauca fidelis - trogen i det lilla, gå in till glädjen hos din Herre. Det är Kristi ord: In pauca fidelis! ... Kan du underskatta små saker, när de som tar vara på dem har lovats den himmelska härligheten?

Vägen, 819

Har du sett hur de uppförde den där imponerande byggnaden? Först en tegelsten och sedan en till. Tusentals. Men en och en. Och säckar med cement, en och en. Och kvaderstenar för grunden, som bara är en liten del av helheten. Och järnstycken. Och byggnadsarbetare som arbetade dag efter dag, alltid vid samma tid ...

Har du sett hur de uppförde den där imponerande byggnaden? ... Tack vare många små saker!

Vägen, 823

Såg du inte hur Jesus ögon strålade när den fattiga änkan gav sitt lilla offer i templet? Ge honom det du har att ge: din förtjänst ligger inte i om du ger mer eller mindre, utan i den avsikt som du ger med.

Vägen, 829

Inför Gud är ingen verksamhet i sig stor eller liten. Allt får sitt värde genom den Kärlek med vilken det utförs.

Plogfåran, 487

Stora själar är alltid noggranna med små saker.

Vägen, 818

Vi måste varje dag slipa vår sträva yta – på samma sätt som när man skär till en sten eller snidar i trä – ta bort brister ur vårt personliga liv med botgöringsanda, med små övningar i självtukt, som finns av två slag: aktiva – dem som vi själva söker upp, som små blommor vi plockar under dagens lopp – och passiva, som kommer utifrån och som vi tycker är svåra att acceptera. Sedan tar Jesus Kristus hand om det som saknas.

– Vilken underbar avbild av den Korsfäste du kommer att bli, om du besvarar nåden generöst, glatt, helt och hållet.

Smedjan, 403

Den som älskar missar inte en enda detalj. Det har jag iakttagit hos många människor: dessa småsaker är någonting mycket stort: Kärleken!

Smedjan, 443

Du får inte uppträda som ett upproriskt barn eller som en galning.

– Du måste vara en kraftfull person, ett Guds barn; lugn i ditt yrkesarbete och i dina relationer, medveten om Herrens närvaro så att du kan uppnå fullkomlighet i de minsta detaljer.

Smedjan, 501