Angående filmen Camino som släpptes i Sverige den 7 maj 2010

Camino är en film som tillägnats Alexia González Barros. Hon var en spansk flicka som dog 1985 då hon var 14 år gammal efter en längre tids sjukdom. Hennes familj var troende katoliker, och hennes mamma tillhörde Opus Dei. Hennes pappa blev medlem efter Alexias död, men båda föräldrar har redan avlidit. Alexia själv blev aldrig medlem i Opus Dei. En process för att undersöka hennes helighet inleddes 1993. Fyra av hennes syskon lever och de har gjort följande offentliga uttalande om förhållandet mellan filmen och deras syster: ”inte vid något tillfälle har det funnits eller finns någon koppling, något samarbete eller deltagande av något slag med filmregissören, manusförfattaren, producenten eller någon annan ansvarig part för den berättelsen”. Utgivarna har med andra ord inte förhört sig om sanningshalten i innehållet i filmen utan skapat en egen tolkning av händelserna, som bara skenbart stämmer överens med verkligheten.

Information om Alexia går att läsa här: 

https://www.alexiagb.org/web/images/oraciones/sue.jpg

På spanska: www.alexiagb.org

I bokform på engelska: Alexia - a teenager’s experience of love and pain, Sinag-Tala Publisher, Inc., Manila (Filipinas), 1988.

För närmare information om Opus Dei, kontakta presskontoret i Sverige.