Number of articles: 8

Rozjímanie na štvrtok Pánovej večere

Rozjímanie na štvrtok Pánovej večere. Navrhované témy: Ježiš umýva nohy svojim apoštolom; Boh sa nám dáva v Eucharistii; vďačný postoj za Eucharistiu a za kňazstvo.

Duchovný život

Komentár evanjelia na Zelený štvrtok: Ježiš umýva nohy

Komentár k evanjeliu na Zelený štvrtok. „Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať“. Učme sa nechať sa spasiť Ježišom, sprevádzať druhých na ich ceste a adorovať Krista v Eucharistii.

Evangelio

Liturgia Zeleného štvrtka

Svätý týždeň je stredobodom liturgického roka: počas týchto dní prežívame rozhodujúce okamihy nášho vykúpenia. Cirkev nás svojou múdrosťou a tvorivosťou vedie za ruku od Kvetnej nedele až po kríž a zmŕtvychvstanie.

Duchovný život

Homília na Zelený štvrtok

Homília svätého Josemaríu na Zelený štvrtok s názvom „Eucharistia, tajomstvo viery a lásky“.

Od sv. Josemaríu

Čo je to „konsekrácia“ na sv. Omši?

Svätá Omša je nekonečné Božie šialenstvo, ako hovorieval svätý Josemaría. Eucharistická prítomnosť Krista sa začína, keď kňaz in persona Christi (v osobe Krista) vysloví slová konsekrácie (premenenia) chleba a vína. Tento článok venujeme srdcu Omše.

Kresťanský život

Jeruzalem v noci na Zelený štvrtok

Kresťanský život

Večeradlo

Kresťanský život

Video: Eucharistia, tajomstvo lásky a viery

Vybrané momenty zo stretnutí sv. Josemaríu s veriacimi, v ktorých hovorí o Eucharistii. „Neprestávaj milovať nášho Pána vo svätej Eucharisti... tým istým srdcom miluješ Pána. Lebo nemáš dve srdcia, ani ja nie. Tým istým srdcom, ktorým mám rád teba,... milujem Ježiša v Najsvätejšej sviatosti. A nehanbím sa povedať, že som do neho šialene zamilovaný.“ (Video má nastaviteľné slovenské titulky.)

Modlitby a pobožnosti