Number of articles: 5

Rozjímanie na piatok utrpenia Pána

Rozjímanie na piatok utrpenia Pána. Navrhované témy: Ježišovo Umučenie je z lásky k nám; sprevádzať Krista v jeho agónii; v kríži nachádzame svoje útočisko a spásu.

Duchovný život

Komentár evanjelia na Veľký piatok: sedem slov Krista na Kríži

Komentár k evanjeliu na Veľký piatok. „Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha“. Slová Ježiša Krista na kríži nás vyzývajú, aby sme dôverovali a milovali ako Božie deti naplnené Duchom Svätým.

Evangelio

Liturgia Veľkého piatku

Svätý týždeň je stredobodom liturgického roka: počas týchto dní prežívame rozhodujúce okamihy nášho vykúpenia. Cirkev nás svojou múdrosťou a tvorivosťou vedie za ruku od Kvetnej nedele až po kríž a zmŕtvychvstanie.

Duchovný život

Homília na Veľký piatok

Homília svätého Josemaríu na Veľký piatok s názvom „Kristus zomrel, aby kresťan žil“.

Od sv. Josemaríu

Krížová cesta

Kresťanský život