Menovka: Mariánský rok za rodinu

Je 59 výsledkov pre "Mariánský rok za rodinu"
Pápežové katechézy o rodine: audiencia 10. júna 2015

Pápežové katechézy o rodine: audiencia 10. júna 2015

„Rodina a choroba“ – to bola téma dnešnej katechézy pápeža Františka počas generálnej audiencie na slnkom rozpálenom Námestí sv. Petra. Svätý Otec pokračujúc v cykle o rodine poukázal na utrpenie rodiny v situácii, keď niektorého z jej členov zastihne choroba. Zároveň na príklade evanjeliového úryvku o Ježišovi uzdravujúcom chorých pripomenul úlohu Cirkvi „pomáhať chorým, potešovať ich, pozdvihovať, byť im nablízku“.

Od Pápeža
Pápežové katechézy o rodine: audiencia 27. mája 2015

Pápežové katechézy o rodine: audiencia 27. mája 2015

Zásnuby a význam spoločnej cesty prípravy na manželstvo. Ako povedal, „neexistuje manželstvo «expres», je potrebné pracovať na láske, je potrebné kráčať.“ Zdôraznil, že „manželstvo je predovšetkým objav Božieho povolania“ a čas zasnúbenia je preto obdobím vzájomného učenia sa, práce na vzájomnej láske.

Od Pápeža
Pápežové katechézy o rodine: audiencia 20. mája 2015

Pápežové katechézy o rodine: audiencia 20. mája 2015

Ako vychovávať deti? Tejto otázke venoval Svätý Otec pozornosť v katechéze dnešnej generálnej audiencie po tom, ako na úvod osobitne pozdravil rodiny, ktoré boli dnes početne zastúpené na Námestí sv. Petra. Pokračujúc v úvahách o rodine pápež František pripomenul, že „prirodzené povolanie vychovávať deti, aby rástli v zodpovednosti za seba a za druhých, je základnou charakteristikou rodiny.“

Od Pápeža
Pápežové katechézy o rodine: audiencia 13. mája 2015

Pápežové katechézy o rodine: audiencia 13. mája 2015

Svätý Otec pokračoval v sérii katechéz o rodine, tentokrát konkrétne o rodinnom živote, pričom sa zameral na tri kľúčové slová, ktoré v rodine nesmú chýbať: «môžem?», «ďakujem» a «prepáč». Tieto tri slovká „otvárajú cestu pre dobrý život v rodine, pre život v pokoji“, povedal Svätý Otec.

Od Pápeža
Pápežové katechézy o rodine: audiencia 6. mája 2015

Pápežové katechézy o rodine: audiencia 6. mája 2015

Tentoraz sa zameral na krásu kresťanského manželstva, citujúc sv. Pavla, ktorý v Liste Efezanom prirovnáva lásku kresťanských manželov ku vzťahu Krista a Cirkvi. Duchovný zmysel manželstva charakterizoval ako „vznešený a revolučný a pritom zároveň jednoduchý“.

Od Pápeža