Number of articles: 12

Pracovať svedomito

Pre toho, kto chce byť svätý, nestačí iba pracovať: musí pracovať dobre a usilovne, musí sa vedieť vyrovnávať s neúspechmi a vo svojich každodenných činnostiach sa cvičiť v čnostiach, ako je napr. trpezlivosť a láska. Nový redakčný článok o posväcovaní práce.

Duchovný život

E-kniha: Žiť s vedomín, že máme poslanie

Žiť s vedomím, že máme poslanie, znamená uvedomovať si, že nás Pán posiela, aby sme odovzdávali jeho Lásku ľuďom okolo seba.

Kresťanský život

Dôvod našej nádeje

Zvláštna výzva etapy dejín, v ktorej žijeme, spočíva vo veľkej miere v tom, ako sa nám podarí odovzdať Kristovo posolstvo ľuďom, ktorý Krista považujú za prekonanú postavu. Článok profesora Luisa Clavella (profesor Pontifikálnej univerzity Svätého kríža v Ríme) túto myšlienku ďalej rozvíja.

Duchovný život

Žiť v dialógu s druhými

Umenie počúvať a byť otvorený názorom iných sú nevyhnutnou podmienkou pre život v láske. Potom bude vzájomný dialóg tou najprirodzenejšou príležitosťou, ako sa priblížiť k Pravde . Nový text v rámci úvah o „Výchove osobnosti“.

Duchovný život

“Sine Sole Sileo”: Únava a odpočinok (I)

Medzi typickými nápismi, ktoré boli nájdené na slnečných hodinách je jeden, ktorý má očarujúcu jednoduchosť hoci jeho význam je zjavný: Sine sole sileo. „Bez slnka, zostávam mlčiaci.“

Duchovný život

Dobrodružstvo pre každého

Keď deti začnú prichádzať, radosť sa zmieša s novými obavami. Jeden plat je nedostatočný, čas sa stáva nevšedný, vzťahy páru sa menia ... Piate video zo šiestich o argentínskom manželskom páre Sole a Juampi, ktorý zdieľa svoju skúsenosť z manželského a rodinného života. Titulky sú k dispozícií po slovensky.

Osobné svedectvá

Autori našich vlastných životov

Nová séria článkov s úvahami, ako rozvíjať silnú kresťanskú osobnosť. Sv. Ján Pavol II. povedal, že „všetkým mužom a ženám je zverená úloha tvoriť vlastný život,“ vytvoriť majstrovské dielo.

Duchovný život

Radosť

S Bohom sa životu otvárajú nové, netušené horizonty, hovorí v krátkom videu Mons. Álvaro del Portillo. Titulky sú k dispozícií po slovensky.

Iné materiály

„Srdce Diela“: Vízia svätého Josemaríu

Krátke video s výberom z kázní sv. Josemaríu, ktoré ilustrujú, čo myslel pod „posväcovaním práce“ a usilovaním sa nájsť Boha v našej práci a každodennom živote. Video je k dispozícii so slovenskými titulkami.

Od sv. Josemaríu

Zmysel spoločného chodenia smerujúceho k manželstvu

Nový článok zo série o manželskej láske. ,,Spoločné chodenie sa stáva šťastným a plodným tým, že nás učí komunikovať radosť, vďačnosť a dokonca (alebo obzvlášť) učí nás konštruktívne prejavovať pocity hnevu a urážky, pričom stavia pevnú základňu pre budúce manželstvo.

Duchovný život