Number of articles: 13

Radosť

S Bohom sa životu otvárajú nové, netušené horizonty, hovorí v krátkom videu Mons. Álvaro del Portillo. Titulky sú k dispozícií po slovensky.

Iné materiály

Ďakujeme, don Álvaro. Príbehy z blahorečenia.

Dokumentárny film o blahorečení Álvara del Portillo. Hovorí v ňom rodina José Ignacia, syna, ktorý bol zázračne uzdravený na príhovor nového blahoslaveného. Ďalej v ňom vystupuje hovorkyňa výboru pre blahorečenie, rodiny, ktoré poskytli ubytovanie pútnikom z celého sveta, pracovníci mimovládnej organizácie Harambee Afrika, dobrovoľníci i samotní účastníci tejto výnimočnej udalosti.

Iné materiály

,,Pracovať pre iných“

Nový dokumentárny film v španielčine s anglickými titulkami o sociálnych iniciatívach inšpirovaných blahoslaveným Álvarom del Portillo v Latinskej Amerike. Video je k dispozícií so slovenskými titulkami.

Iné materiály

2. október: Prenesenie blahoslaveného dona Álvara do kostola Prelatúry Santa María de la Paz

Blahoslavený Álvaro del Portillo opäť odpočíva v krypte kostola Prelatúry Opus Dei Santa María de la Paz v Ríme. Video z jeho prenesenia z Baziliky sv. Eugénia.

Iné materiály

1.október: Audiencia s pápežom Františkom

Pápež František povzbudil 15 000 pútnikov v Ríme pri príležitosti blahorečenia Álvara del Portilla, aby sa k novému blahoslavenému utiekali o príhovor, aby im pomáhal ,,veľkodušne odpovedať na Božie povolanie k svätosti a apoštolát vo všednom živote, v službe Cirkvi a celému ľudstvu“.

Iné materiály

28. september: Homília biskupa Javiera Echevarríu

Homília biskupa Javiera Echevarríu počas ďakovnej svätej omše, pri príležitosti blahorečenia Álvara del Portillo.

Iné materiály

29. septembra: prenos pozostatkov blahoslaveného dona Álvara

Od 29. septembra do 2. októbra, obyvatelia Ríma a mnoho iných ľudí prišli do Ríma, aby sa pomodlili pred novým blahoslaveným v bazilike Svätého Eugena, kam boli predbežne umiestnené jeho pozostatky.

Iné materiály

27. september: Homília kardinála Amata

Homília kardinála Angela Amata počas sv. omše blahorečenia Álvara del Portillo

Iné materiály

Sociálne projekty Harambee a blahorečenie Á. del Portillo

Harambee Africa International, v súčinnosti s organizačným výborom pre blahorečenie Álvara del Portillo, pozýva ľudí, aby sa zapojili do pomoci štyrom africkým sociálnym a vzdelávacím iniciatívam, ktoré sa začali na podnet biskupa Álvara del Portillo.

Iné materiály

Program podujatí v Ríme v súvislosti s blahorečením Álvara del Portillo

Od 29. septembra do 2. októbra budú mať pútnici v Ríme možnosť pomodliť sa pri telesných pozostatkoch blahorečeného Álvara del Portillo. V dvoch rímskych bazilikách sa budú sláviť ďakovné sväté omše.

Iné materiály