Number of articles: 5

Pondelok po 5. veľkonočnej nedeli

Rozjímania na pondelok po 5. veľkonočnej nedeli. Navrhované témy: Cirkev je otvorená pre všetkých; pokora, aby Pán mohol pôsobiť; Boh vstúpil do dejín.

Duchovný život

22. februára: Katedra sv. Petra

Počas dvetisícročnej histórie sa v Cirkvi zachovala apoštolská postupnosť. Spomedzi apoštolov sám Kristus urobil Šimona predmetom osobitného vyvolenia: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev. Peter sa presťahoval do Ríma a tam ustanovil sídlo primátu, Kristovho vikára.

Modlitby a pobožnosti

Komentár evanjelia na sobotu po 2. veľkonočnej nedeli: loď sa nepotopí

Komentár na sobotu po 2. veľkonočnej nedeli. „To som ja, nebojte sa.“ Ježiš kráča po vode a vychádza v ústrety apoštolom, aby im daroval pokoj a naučil ich, že vďaka viere ich loď nepodľahne žiadnej búrke.

Gospel commentary

Komentár evanjelia na utorok 8. týždňa v Cezročnom období: členovia Božej rodiny

Komentár na utorok 8. týždňa v Cezročnom období. „Na tomto svete dostanete stonásobne viac“. Sme súčasťou veľkej kresťanskej rodiny. Ako v každej rodine, aj tu sú malé a niekedy veľké obete, ktoré Pán nikdy neprestane odmeňovať, počnúc radosťou z toho, že sme mu tak blízko.

Gospel commentary

Komentár evanjelia na slávnosť sv. Petra a sv. Pavla, apoštolov

Komentár na slávnosť sv. Petra a sv. Pavla, apoštolov. „Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev.“ Po Ježišovi a Panne Márii má Svätý Otec čestné miesto v našej náklonnosti, úcte a modlitbách.

Gospel commentary