Number of articles: 154

Ťažká manželská situácia

Už dva roky žijem a pracujem v Španielsku a často volám domov do Bolívie, aby som sa porozprávala s matkou. Povedala mi, že má veľké obavy o manželskú situáciu mojich dvoch bratov.

Vypočuté prosby

Na prekvapenie lekárov

Keď môjmu synovcovi diagnostikovali autoimunitné ochorenie, začala som sa modliť ku Guadalupe. Na prekvapenie lekárov, dieťa ukončilo liečbu bez akýchkoľvek dlhodobých následkov.

Vypočuté prosby

Trojičky – narodili sa tri zdravé deti

V auguste 2007 sa môj syn a nevesta stali rodičmi trojčiat – troch zdravých chlapcov. Predošlý február lekár naliehal na nadšených, no napätých rodičov, aby sa vzdali jedného plodu.

Vypočuté prosby

Dobre platená práca

Odkedy som začal znova pracovať, vedel som, že moja nová práca je špeciálnou láskavosťou od Isidora. Písanie tohto listu považujem za povinnosť spravodlivosti, aj keď som to pre nedostatok času dlho odkladal.

Vypočuté prosby

Rakovina pľúc

Vypočutá prosba na príhovor doktora Eduarda Ortiz de Landázuriho.

Vypočuté prosby

Dôverná zložka

Vypočutá prosba na príhovor otca Josého Maríu Hernándeza Garnicu.

José María Hernández Garnica

Blahoslavený don Álvaro – Orodovník za vyrovnanosť

Chcela by som vyrozprávať príbeh, ktorý sa mi stal v tomto „korona roku“, keď sme ešte boli v očakávaní nášho ďalšieho prírastku a ako mi Boh pomohol na príhovor blahoslaveného dona Álvara prekonať moje úzkosti a znova nadobudnúť vyrovnanosť.

Vypočuté prosby

Dýchanie sa jej neustále zhoršovalo

30. januára sa narodila moja najmladšia dcéra Blanca. 6. februára začala mať ťažkosti s dýchaním, tak som sa rozhodla, že ju zaveziem do nemocnice.

Vypočuté prosby

Boli to len 3 otázky...

„Chcem sa poďakovať Bohu a Guadalupe za to, že mi ukázali, že zázraky sa nedejú len iným ľuďom, ale že sa môžu stať aj mne.“

Vypočuté prosby

Montse mi pomohla vyhrať nad anorexiou

Príbeh Terezky, ktorej sa na príhovor Montse podarilo zvíťaziť nad anorexiou. „Každým dňom som mala menej energie, bola som chudšia a chudšia, no aj napriek črtajúcej sa podváhe som sa naďalej videla tučná. Rozhodla som sa, že chcem byť opäť zdravá. Začala som sa rozprávať s Montse.“

Vypočuté prosby