Bez spomienok a bez slov

„Choroba nie je trest, je to Božie pohladenie, aby sme sa k nemu priblížili,“ spomínal don Álvaro v roku 1987. Tento manželský pár sa v ťažkých chvíľach zveril donovi Álvarovi.

Bol január 2020. Mojej manželke po piatich biopsiách diagnostikovali rakovinu. Onkológ a chirurg odporučili agresívny zákrok, ktorý sme schválili vykonať v marci, uprostred pandémie. Informovali nás však, že liečba chemoterapiou alebo rádioterapiou bude závisieť od sentinelovej lymfatickej uzliny. Požiadal som dona Álvara o milosť, aby všetko dobre dopadlo, pomodlil som sa modlitbu na jeho modlitebnej kartičke a biopsia lymfatickej uzliny vyšla negatívne, takže ani jedna z týchto dvoch terapií nebola potrebná, iba orálna preventívna liečba na päť rokov.

Dňa 4. júla 2021, po tom, čo mesiac predtým podstúpila rekonštrukčnú operáciu, dostala moja manželka mozgovú príhodu, stratila pamäť a schopnosť myslieť v slovách. 19 dní bola hospitalizovaná v progresívnej kardiologickej starostlivosti a v centre fyzickej a rečovej rehabilitácie. Opäť som jej uzdravenie zveril príhovoru dona Álvara.

Začali sme terapie a po šiestich mesiacoch sa mojej manželke úspešne vrátila pamäť, kognitívne aj rečové schopnosti.

F. J., Spojené štáty

Foto: Bailey Burton - Unsplash