Nová internetová stránka o sv. Josemaríovi

Internetová stránka www.josemariaescriva.info bola prepracovaná a rozšírená. Teraz tu nájdete najúplnejšie informácie o tomto „svätom všednosti,“ ako ho nazval Ján Pavol ll.

Nová stránka o zakladateľovi Opus Dei - dostupná v ôsmych jazykoch - nám umožňuje získať širšie vedomosti o jeho živote a posolstve o hľadaní Krista v našich každodenných činnostiach.

Obsah www.josemariaescriva.info je rozdelený do šiestich hlavných sekcií: život a učenie sv. Josemaríu, osobné svedectvá, vzdelávacie a sociálne iniciatívy inšpirované jeho kázaním, dokumenty, multimédiá a aktuálne správy.

Sekcia o sv. Josemaríovi obsahuje interaktívnu časovú os, ktorá sleduje jeho život v historickom kontexte pomocou fotografií, videoklipov, grafiky a písaného materiálu.

Na titulnej strane nájdete správy z celého sveta spolu s osobnými svedectvami ľudí, ktorí prijali milosti skrze príhovor sv. Josemaríu, alebo sa priblížili ku katolíckej viere a objavili radosť z kresťanského života.

Stránka ukazuje, ako sa rozšírená úcta k sv. Josemaríovi prejavuje tiež tým, že sú po ňom pomenované kostoly, kaplnky a ulice. Multimediálna sekcia obsahuje videá, svedectvá a nafilmované stretnutia so zakladateľom Opus Dei.

Čas od času sa tu vyskytnú rozhovory s ľuďmi, ktorí poznali sv. Josemaríu, študovali jeho učenie, alebo s ním spolupracovali na rôznych iniciatívach.

Časová os ukazuje život sv. Josemaríu v súvislostiach.

Jedna z najpopulárnejších častí tejto stránky je V tento deň , ktorá uvádza udalosti zo života sv. Josemaríu, ktoré prebiehali v určité dni. Ďalšia obľúbená sekcia je Príbehy a hry pre mladých , ktorá obsahuje kresby, príbehy a modlitby pre deti.

V spodnej časti titulnej strany sa užívatelia môžu prihlásiť na odber emailového spravodajcu, ktorý bude prinášať informácie o novom obsahu a videách, kedykoľvek sa tu objavia.