Znamenia Božieho milosrdenstva v Bombaj

Rohan, študent strojárstva a Joel, mladý robotník, uskutočnili nedávno návštevu chudobných v indickom Bombaj. Stretli sa tu s ľuďmi, na ktorých zabudla spoločnosť aj ich rodiny. Príbeh publikovaný v AsiaNews.

Opus Dei - Znamenia Božieho milosrdenstva v BombajJeden z chlapcov, ktorí sa zúčastňujú na aktivitách v centre Opus Dei v Bombaj, počas vyučovania

Rohan Aguiar je kresťan, študuje v poslednom ročníku strojárstvo. Na začiatku pôstneho obdobia chcel urobiť nejaké skutky telesného milosrdenstva, a preto šiel do nemocnice Bhabba v mombajskej štvrti Bandra, aby tam navštívil pacientov. Napriek tomu, že prežil celý svoj život v metropole, kde je veľký počet chudobných ľudí, hovorí, že ,,bol šokovaný, ako sú títo ľudia opustení celou spoločnosťou a svojimi rodinami.“ Ponúkol balíček sušienok mužovi, s ktorým sa dal do reči. ,,Tí pacienti boli úplne nadšení niečím, čo sa mne zdá úplne normálne. Ale predovšetkým som pochopil, že sú šťastní, lebo majú spoločnosť niekoho, s kým sa môžu porozprávať a zdieľať svoje myšlienky.“

Po návrate domov zavolal Rohan priateľovi, ktorý nie je kresťan a spoločne začali plánovať: ,,Čo keby sme začali odkladať nejaké peniaze, ktoré míňame na seba, a dali ich týmto opusteným ľuďom?“

Joel D'lima je mladý robotník a rozhodol sa navštíviť Cheshire House na bombajskom predmestí Andheri East. V tejto budove je mnoho pacientov s dlhodobým pobytom, ktorí trpia na rôzne choroby. Joel sa tu stretol s mužom, ktorý tu už žije 42 rokov. ,,Najskôr som nevedel, čo mám urobiť alebo povedať“, hovorí Joel, ,,prvýkrát v živote som navštívil takéto miesto. Potom som začal rozprávať a spýtal som sa ho, či ho z čase na čas navštevuje jeho rodina. Odpovedal mi: ,,Ty si teraz moja rodina“.

Tieto dva príbehy vyrozprával pre AsiaNews Kevin D´Sousa, riaditeľ centra Opus Dei v Bombaj: ,,Mladí ľudia sa zúčastňujú na formačných aktivitách, ktoré ponúkame a každý mesiac robia nejaké gesto pomoci tým najchudobnejším, ako napríklad nakúpia im jedlo a odnesú im ho.“ D´Souza spomenul pastiersky list zo začiatku pôstneho obdobia, ktorý poslal prelát Opus Dei, biskup Javier Echevarría, v ktorom píše, že ,,toto obdobie nás vyzýva k hlbokej zmene a obzvlášť v tomto Roku milosrdenstva k pokániu, modlitbe a dobročinnosti.“


,,Dúfam,“ pokračoval Kevin, ,,že týmito stretnutiami s chudobným a katechézou, dokážeme vytvoriť domino efekt. Rohan a Joel svojím príkladom oslovujú mnohých ľudí na pracovisku a na univerzite. Keď nie sme len pohltení sebou, je oveľa ľahšie prijať Boha do našich životov a zmeniť sa, aby sme Ho ešte viac milovali každý deň.“

,,Svätý Josemaría často hovoril o ,,jednote života“, súlade medzi jednotlivými aspektmi života človeka. Sv. Josemaría bol presvedčený, že skrytá práca vo vzdelávaní je vždy účinná, keď sa k iným správame ako k Božím deťom. V centre Opus Dei v Bombaj povzbudzujeme študentov, aby pracovali dobre, nielen pre seba, ale aj s úmyslom slúžiť iným a pre spoločné dobro.“

Učenie sv. Josemaríu o tom, že práca môže byť modlitbou, ponúknutou Bohu ako obeta, je novým objavom pre študentov a dobrovoľníkov. Kevin D´Souza uzatvára citovaním z diela sv. Josemaríu: ,,Božie dieťa nemôže mať triedne predsudky, pretože ho zaujímajú problémy všetkých ľudí. A snaží sa ich riešiť so spravodlivosťou a láskou nášho Vykupiteľa.“

Príbeh publikovaný v AsiaNews