Životopis Laury

Laura Busca Otaegui (nazývaná “Laurita” svojimi blízkymi priateľmi) sa narodila 3. novembra 1912 v mestečku Zumárraga, ktoré sa nachádza v Španielsku v Baskickom regióne.

Laura Busca Otaegui sa narodila 3. novembra 1912 v Zumárrage (Guipúzcoa) na severe Španielska. Študovala v Zumárrage, Vergare a Valladolide. V roku 1935 získala titul v odbore farmácia na Centrálnej univerzite v Madride. V tom istom roku sa zoznámila s Eduardom Ortizom de Landázurim, za ktorého sa vydala 17. júna 1941 v chráme Panny Márie z Arantzazu (Oñate).

Bola veľmi temperamentná, veľkodušná a plná porozumenia. Vďaka získanej formácii a svojmu duchovnému životu bola schopná odpovedať na Božiu vôľu a hľadať svätosť vo svojich každodenných záležitostiach. 8. januára 1958 požiadala o prijatie do Opus Dei. Podľa rád svätého Josemaríu Escrivá de Balaguer vytvorila spolu s manželom šťastný a radostný domov. Jej život sa vyznačoval výnimočnou obetavosťou pre manžela a deti, ako aj pre mnoho iných ľudí. Všetky svoje činnosti vykonávala s láskou k Bohu a k ostatným, ktorá pramenila z jej pevnej a hlbokej zbožnosti. Od svojich päťdesiatich rokov hrdinsky znášala bolestivé ochorenie chrbtice, bez toho, že by strácala úsmev na tvári.

S veľkou radosťou sa 11. decembra 1998 mohla v Pamplone zúčastniť otvorenia procesu blahorečenia na diecéznej úrovni, týkajúceho sa cnostného života jej manžela Eduarda a krátko na to mala aj možnosť svedčiť v tomto procese. Zomrela v Pamplone 11. októbra 2000 s povesťou svätosti po bolestivom ochorení, ktoré znášala s výnimočnou kresťanskou statočnosťou.