Životopis Encarnity Ortega

V roku 1941 sa zúčastnila na duchovných cvičenia, ktoré viedol sv. Josemaría Escrivá v Alaquas (Valencia) a dostala od Boha milosť povolania do Opus Dei.

Opus Dei - Životopis Encarnity Ortega

Encarnita Ortega Pardo sa narodila 5. mája 1920 v Ponte Caldelas (Pontevedra) v kresťanskej rodine. Svoje detstvo a mladosť prežila v Galícii a Aragone. V roku 1941 sa zúčastnila duchovných cvičení v Alacuáse (Valencia) vedených svätým Josemaríom Escrivá, počas ktorých jej dal Pán vidieť povolanie do Opus Dei.

Encarnita rýchlo prijala učenie zakladateľa Opus Dei do svojho života a každodenné činnosti sa pre ňu stali vyhňou kresťanských čností. Jej viera v Boha a láska k dušiam sa prejavovali v postoji služby. Táto služba druhým ju viedla k zabúdaniu na seba, aby sa tak mohla starať o duchovné a materiálne dobro ľudí, s ktorými sa stýkala. V roku 1946 sa presťahovala do Ríma, kde spolupracovala so svätým Josemaríom na rozšírení Opus Dei po celom svete. V roku 1961 sa vrátila do Španielska, kde s vytrvalosťou, ktorá jej bola vlastná, spolupracovala pri rôznych apoštolských aktivitách. Posledné roky strávila vo Valladolide.

V roku 1980 jej diagnostikovali rakovinu. S chorobou žila ešte ďalších pätnásť rokov bez toho, že by zmiernila svoje pracovné tempo. Hrdinsky milovala Božiu vôľu a učila ostatných, že bolesť môže mať posväcujúcu hodnotu, ak sa zjednotí s Ježišovým krížom.

Intenzívny život zbožnosti, ktorý sa prejavoval v láskyplnom rozhovore s Pánom, ju v každej situácii viedol premeniť ľudské priateľstvo na príležitosť, ako pomôcť druhým nájsť Ježiša Krista. Mnoho ľudí sa vďaka Encarnite priblížilo k Bohu a pochopilo kresťanský zmysel svojho života s novým svetlom. Zomrela v povesti svätosti 1. decembra 1995 v Pamplone.