Svätá Omša ku cti sv. Josemaríu: 26. jún 2018

V júni sa tradične slúžia sväté Omše k výročiu úmrtia svätého Josemaríu, zakladateľa Opus Dei. V Bratislave ju bude slúžiť otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský

Opus Dei - Svätá Omša ku cti sv. Josemaríu: 26. jún 2018

V Bratislave bude Omša v utorok. 26 júna o 17:30 v kostole Najsvätejšej Trojice. Hlavným celebrantom bude otec arcibiskup Stanislav Zvolenský.

V Brne bude Omša v pondelok 25. júna o 17:30 v kostole sv. Tomáša. Hlavným celebrantom bude otec Jean Philippe Huet, regionálny vikár Opus Dei v Českej Republike a na Slovensku.

V Prahe bude Omša v utorok 26. júna o 18:00 v Týnskom chráme. Hlavným celebrantom bude kardinál Duka.