​Osem výrokov Svätého Otca na začiatok Veľkej noci

V novej apoštolskej exhortácii pre mladých „Christus Vivit“, Svätý Otec František píše o Božej láske. Prinášame niekoľko inšpiratívnych výrokov z tohto dokumentu, ktoré môžu pomôcť zamyslieť sa nad významom dní, ktoré práve prežívame a ktoré sú tými najdôležitejšími z celého roka.

Opus Dei - ​Osem výrokov Svätého Otca na začiatok Veľkej noci

1. Predovšetkým chcem každému z vás povedať prvotnú pravdu: „Boh ťa miluje“. Ak si to už počul, nevadí, chcem ti to pripomenúť: Boh ťa miluje. Nikdy o tom nepochybuj, aj napriek hocičomu, čo sa v tvojom živote udeje. V akejkoľvek situácii si nekonečne milovaný.

2. Možnože otcovstvo, ktoré si zažil nebolo najlepšie, možno bol tvoj pozemský otec odmeraný, alebo vzdialený alebo bol naopak dominantný a pohlcujúci. Alebo to jednoducho nebol otec, ktorého si potreboval. Neviem. Ale čo ti môžem s istotou povedať je to, že sa môžeš vrhnúť do rúk tvojho nebeského Otca, Boha, ktorý ti dal život a ktorý ti ho dáva v každom okamihu. On ťa silno podoprie, a zároveň budeš cítiť, že až do hĺbky rešpektuje tvoju slobodu.

3. Pre Neho si naozaj cenný, nie si bezvýznamný, záleží mu na tebe, pretože si dielom jeho rúk. Nechce si viesť záznamy o tvojich chybách a ak, tak ti pomôže naučiť sa niečo aj z tvojich pádov. Pretože ťa miluje. Pokús sa na chvíľu stíšiť a nechaj sa milovať Bohom. Pokús sa utíšiť všetky vnútorné hlasy a kriky a zostať chvíľu v Jeho rukách plných lásky.

4. Ten Kristus, ktorý nás zachránil na kríži od našich hriechov, nás s tou istou mocou jeho odovzdania aj naďalej vykupuje a zachraňuje. Pozri sa na Jeho Kríž, pevne sa ho drž, nechaj sa zachrániť, pretože „tí, čo sa nechajú, aby ich zachránil, sú oslobodení od hriechu, smútku, vnútorného prázdna, osamotenia.“

5. A ak zhrešíš a vzdiališ sa, On ťa opäť postaví na nohy mocou jeho Kríža. Nikdy nezabudni, že „On odpúšťa sedemdesiatkrát sedem. Berie si nás na ruky znova a znova. Nikto nám nebude môcť zobrať dôstojnosť, ktorú nám dáva táto nekonečná a nezničiteľná láska. On nám umožňuje zdvihnúť hlavu a začať znova odznova, cez lásku, ktorá nás nikdy nesklame a ktorá nám vždy vráti radosť.

6. Pánova láska je väčšia ako všetky naše protivenstvá, ako všetky naše slabosti a všetka naša úbohosť. Ale je to práve cez naše slabosti, ako chce napísať tento príbeh lásky. Pretože skutočný pád – pozor na toto – skutočný pád, taký, ktorý je schopný zničiť nám život, je zostať na zemi a nenechať, aby nám niekto pomohol.

7. On žije! Treba si to často pripomínať, pretože existuje nebezpečenstvo,že budeme brať Ježiša iba ako dobrý príklad z minulosti, ako spomienku, ako niekoho, kto nás pred dvetisíc rokmi vykúpil. To by bolo na nič, nechalo by nás to ľahostajnými, to by nás nevyslobodilo. Ten, čo nás napĺňa svojou milosťou, ten, čo nás oslobodzuje, ten, čo nás premieňa, ten čo nás uzdravuje a utešuje je niekto, kto žije.

8. Ak dokážeš oceniť srdcom krásu tejto správy a necháš Pána, aby ťa našiel, ak Ho necháš, aby ťa miloval a vykúpil, ak sa s ním spriatelíš a začneš sa so živým Kristom rozprávať o konkrétnych veciach tvojho života, bude to pre teba veľká skúsenosť, bude to zásadná skúsenosť, ktorá bude podopierať tvoj kresťanský život.