Oficiálne vyhlásenie tlačovej kancelárie Opus Dei na Slovensku.

Stanovisko kancelárie k príspevku o Opus Dei, odvysielanom televíziou JOJ v rámci relácie Črepiny dňa 2. októbra 2006, je nasledovné:

1. Opus Dei je inštitúcia Katolíckej cirkvi. Jej ciele sú výlučne duchovného charakteru: pomôcť každému človeku stretávať sa s Bohom prostredníctvom podporovania osobnej kresťanskej zodpovednosti voči každodenným úlohám v rodine, práci a jeho správania ako slobodného a zodpovedného občana, to znamená posväcovať sa v každodennom živote. Spritualita Opus Dei v praxi neobsahuje nič, čo by nebolo v súlade so všeobecným učením Katolíckej cirkvi.  

2. V Opus Dei milujeme a rešpektujeme slobodu rovnako ako slobodu slova. Túžime, aby všade a všetci túto slobodu rešpektovali. Myslíme si, že sloboda je jedinou cestou k presvedčeniu, láske k pravde, ktorou je Boh sám. Sloboda slúži tejto pravde, ale dá sa zneužiť prostredníctvom manipulácie. Pravdu nenájdeme cez predsudky. 

3. Redaktor konštatoval, že jeho osobný dojem pri stretnutí s členmi Opus Dei bol pozitívny. Jeho tvrdenia, že našiel atmosféru plnú pokoja, rešpektu a otvorenosti odzrkadľujúcu pravdu, ako ju vníma každý človek podľa vlastného úsudku. Pýtame sa teda, prečo odmieta vlastné konštatovanie a používa pochybné pramene, ktorými celú pravdu len potiera. Bolo neprofesionálne, že v tomto kontexte redaktor nepoužil štúdiu Johna L. Allena: „An objective look behind the myths and reality of the most controversial force in the catholic church“ (Objektívny pohľad na mýty a skutočnosti najkontroverznejších skupín v katolíckej Cirkvi pozn.autora), ktorá bola vydaná minulý rok a mohla by objasniť mnohé pochybnosti.  

4. Týmto vyjadrujeme svoj odmietavý postoj k obsahu, metóde a prezentácii tejto relácie. Prosíme vedenie televízie JOJ o nápravu a žiadame, aby neodvysielalo ohlásenú reportáž na budúci týždeň. Zároveň požiadame o stretnutie s vedením televízie JOJ v najbližších dňoch, v lepšom termíne; kde by sme podrobnejšie vysvetlili náš postoj.  

5. Kto by chcel bližšie informácie o Opus Dei, môže navštíviť našu webovú stránku www.opusdei.sk alebo osobne prísť do našich centier. Okrem toho je na trhu k dispozícii dostatok kníh o Opus Dei a spiritualite i osobnosti jeho zakladateľa v slovenčine.