Modlitba k Laure

Modlitba za príhovor Laury Busca

Modlitba pre súkromnú pobožnosť.

Ó, milosrdný Bože Otče, Ty si si vybral svoju služobnicu Lauritu, manželku a matku, aby rozširovala Tvoju nesmiernu lásku zvnútra kresťanskej rodiny; daj, aby som aj ja bol(a) nástrojom pokoja a radosti vo svete. Osláv svoju služobnicu Lauritu a vyslyš na jej príhovor moju prosbu ... (konkrétna prosba). Amen.

Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu

V súlade s dekrétmi pápeža Urbana VIII. vyhlasujeme, že sa týmto žiadnym spôsobom nemá predbiehať rozhodnutie Cirkvi a že táto modlitba nie je určená na použitie vo verejnom kulte.