Modlitba k Encarnite Ortega

Božia služobnica Encarnita Ortega Pardo

Opus Dei - Modlitba k Encarnite Ortega

Modlitba pre súkromnú pobožnosť

Pane, Ty, ktorý si ukázal svojej dcére Encarnite príťažlivosť svätosti uprostred sveta a dal si jej milosť, aby kráčala verne po tejto ceste v Opus Dei; udeľ aj mne milosť objaviť každý deň Tvoju lásku a dávať ju ostatným okolo seba. Osláv svoju dcéru Encarnitu a vyslyš na jej príhovor moju prosbu ... (konkrétna prosba). Amen.

Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu

V súlade s dekrétmi pápeža Urbana VIII. vyhlasujeme, že sa týmto žiadnym spôsobom nemá predbiehať rozhodnutie Cirkvi, a že táto modlitba nie je určená na použitie vo verejnom kulte.